Jual Beli Secara Hutang.

Dari Usamah bin Zaid ra katanya, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya riba itu boleh berlaku pada jual beli secara hutang (kredit)”. (Muslim) Firman Allah yang bermaksud: “Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus [...]